Изискванията за защитата на личните данни са променени с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 година във всички държави – членки на Европейския съюз. Регламентът въвежда  редица промени спрямо действащата правна рамка, които касаят всички компании, които обработват лични данни на клиенти, персонал и друг род контрагенти. За да бъдат спазени изискванията на Регламента, администраторите и операторите на лични данни следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна. При констатиране на нарушения се налага глоба или имуществена санкция до 2 % (или до 10 млн. евро) или до 4% (или до 20 млн. евро) от годишния оборот на компанията, в зависимост от нарушенията.

West Consulting предоставя правни услуги за привеждане на бизнеса на клиентите си по прилагането и съответствието с Общия регламент (GDPR) от правна страна.

Тъй като Регламентът въвежда промени спрямо действащата правна рамка и нови задължения за администраторите и операторите на лични данни, при внедряването му, следва да бъдат съобразени редица особености от правна страна и изготвен широк набор от документи, за да бъдат изпълнени изискванията, заложени в Регламента. Поради това е препоръчително да бъде потърсено съдействие от специалист с опит в тази област. В този контекст West Consulting разработи две нови услуги:

  • Ново: Имплементиране на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и изготвяне на пълен набор от документи за дадено дружество/държавна институция/ организация/ НПО и др. в зависимост от спецификата на дейност, касаещи защитата на личните данни;
  • Ново: Длъжностно лице за защита на данните съгласно GDPR – абонаментна услуга, на граждански договор.

Внедряването на Регламента от правна страна е двустранен процес, при който е необходимо съдействието на клиента чрез попълване на специално изготвен въпросник, а също така и предоставяне на необходимата информация за изготвяне на документите.

В случай, че желаете да получите повече информация за услугата „Имплементиране на Общия регламент и изготвяне на пълен набор от документи“, можете да се свържете с експертите на West Consulting, като изпратите мейл на адрес: west.icompany@gmail.comWestconsultingBG@gmail.com или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.