Ние, от West Consulting,  ценим Вашето време и затова предлагаме възможност за онлайн правни и счетоводни консултации. Опишете ни Вашия проблем, задайте ни правен или счетоводен въпрос или се свържете с нас по всякакви правни и/или счетоводни въпроси. Ще отговорим в най-кратки срокове или ще се свържем с Вас за допълнителна информация. Експертите от West Consulting са компетентни да разрешават случаи с различна степен на сложност по най-благоприятния за конкретния клиент начин. Те обръщат индивидуално внимание на всяко запитване за консултация и своевременно, без ненужно забавяне, намират точното решение, за да защитят Вашите интереси.

Онлайн консултацията се осъществява по следния начин:

Изпращате запитване по Вашия въпрос

Тук следва да се отбележи, че правната материя, както и тази в областта на счетоводните услуги, са изключително детайлни и сложни и поради тази причина не по всички казуси бихме могли да Ви предоставим защитата, която е в най-голям Ваш интерес. Поради това, след поставяне на Вашия въпрос, ще Ви отговорим дали бихме могли да се заемем с Вашия случай при възлагане от Ваша страна.

Получавате отговор от нас

В случай, че бихме могли да Ви съдействаме за разрешаването на Вашия правен/счетоводен въпрос, ще Ви зададем допълнителни и изясняващи въпроси, а също така ще поискаме да изпратите документите, с които разполагате във връзка в казуса.

 Изпращате документи и допълнителни разяснения (ако е необходимо)

В практиката често се случва да не разполагате с всички документи, свързани с Вашия случай. Независимо от това, за нас е важно да се запознаем с всички документи, с които разполагате. За експертите обикновено са от значение факти и обстоятелства, които на Вас Ви се струват незначителни, а всъщност биха могли да се окажат ключови за разрешаването на Вашия казус.

Ето и начините, по които можете да изпратите документите:

  • приложено във формата по-долу или на:
    west.icompany@gmail.com
  • като ги сканирате и ги изпратите по електронната поща на адрес:
  • като направите ксерокопие на документите и ги изпратите по пощата или чрез куриер на адреса за кореспонденция на дружеството;
  • като преснимате документите и лично/чрез Ваш представител ги оставите на адреса на офиса в рамките на работното време от 9.00 часа до 17.30 часа.

Независимо от начина на изпращане на Вашите документи, Вие може да изберете начина на контакт с Вас, като посочите Ваш телефон, имейл или пощенски адрес за обратна връзка.

 Получавате нашето предложение за решаване на казуса, съответните държавни такси и хонорар

Експертите от West Consulting ще Ви изпратят мнението си как считат, че следва да се постъпи конкретно във Вашия случай и какви са отделните стъпки, които следва да се предприемат за оптимална защита на Вашите интереси. Вие ще получите и подробна информация какво е необходимо да предприемете от Ваша страна, какви биха били разходите, ако вземете решение да ползвате нашите услуги, включително какви биха били дължимите държавни такси, ако има такива, какъв би бил хонорарът за извършената от нас услуга. Ще получите информация  за начина на плащане и сроковете за това.

 При одобрен от Ваша страна хонорар, ще се ангажираме със защитата на Вашите интереси

Ще получите информация за цената на всяка отделна  услуга, за да прецените дали желаете извършването на същата/-щите. Всички услуги се извършват след изявяване на желания за това от Ваша страна и след заплащане на договорената цена.

Обърнете внимание! Нашият отговор дали поставеният от Вас въпрос е от нашата компетентност, не Ви ангажира със заплащането на хонорар.

Ако за Вас е по-удобно провеждането на лична среща в офиса на дружеството, по време на която да поставите интересуващите Ви въпроси във връзка с Вашия казус, бихте могли да запишете ден и час за  консултация, която се заплаща.

Онлайн консултация: