Счетоводни услуги

West Consulting предоставя качествено текущо счетоводно обслужване, като спазва изискванията на българското законодателство и защитава интересите Ви пред данъчната администрация. Нашият екип ще се погрижи за пълно счетоводно отразяване на дейността Ви, улесняване на комуникацията с данъчната администрация и държавните институции.

Месечната цена за счетоводство на вашата фирма зависи от характеристиките на дейността ви и от абонаментния план за безрисково счетоводство, който ще изберете.

Ние Ви предлагаме счетоводно обслужване в съответствие с българското законодателство, което включва:

  • Създаване на индивидуален разплащателен план и счетоводна политика на фирмата;
  • Текущо счетоводно отчитане на първични и вторични счетоводни документи;
  • Подготовка за регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
  • Изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета;
  • Изготвяне на ежемесечни отчети и справки за нуждите на управленския състав на фирмата;
  • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на Годишна данъчна декларация и изчисляване на данъчни задължения;
  • Изготвяне на Годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение с пояснения и допълнителни оповестявания към финансовия отчет;
  • Изготвяне на Годишен отчет за дейността и периодични статистически справки по Закона за статистиката;
  • Проверка и заверка на Годишния финансов отчет от дипломиран експерт-счетоводител, при спазване на националните и международни одиторски стандарти;
  • Представителство пред НАП при ревизии по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ;
  • Представителство пред Националния статистически институт;
  • Изготвяне на Годишна данъчна декларация съгласно българското законодателство (включително изчисляване на данъчните задължения);
  • Постоянна комуникация с нашите специалисти.
 •