Правни услуги

West Consulting работи с високо професионален екип от юристи, които извършват следните услуги...

Read More

Счетоводни услуги

West Consulting предоставя качествено текущо счетоводно обслужване, като спазва изискванията на българското законодателство и защитава интересите Ви пред данъчната администрация.

Read More

Защита на личните данни

West Consulting предоставя правни услуги за привеждане на бизнеса на клиентите си по прилагането и съответствието с Общия регламент (GDPR) от правна страна.

Read More

Практиката в областта на предоставянето на юридически и счетоводни услуги от страна на West Investmant Company LTD, известна на пазара под марката West Consulting,  е специализирана в обслужването на малки, средни и големи компании, които работят в различни сфери на дейност – търговия на едро и дребно, услуги, производство, строителство и други.

Експертите на West Consulting са изключително креативни за намиране на оптималното бизнес решение. Те проучват казуса и дават становище едновременно от правна, счетоводна и бизнес гледна точка. Водени от желанието си да предоставят качествено нов подход и ниво на работа, в West Consulting залагаме на дългосрочния си ангажимент към всеки клиент, основан на базата на индивидуално отношение към неговите интереси и инвестиции.

За да защитим по най-добър начин интересите на нашите клиенти,  ние в West Consulting работим на абонаментен принцип с клиентите си или при възникнал конкретен казус.

Начинът на работа на екипа на West Consulting се характеризира с максимална прозрачност и предвидимост на извършените разходи, както и лично отношение към клиента. Ние не просто искаме нашите клиенти да се доверят на качеството на услугата и нашата работа, напротив,  ние полагаме всички усилия да спечелим доверието на нашите клиенти чрез успешно реализиране на всичките ни проекти.